GoldMedal®

590 kr1 035 kr inkl.moms

Användning  Nu även i 5 kg – Ny storlek!
Gold Medal® innehåller alla muskelrele­vanta näringsämnen och ska användas som tillägg
till det sedvanliga basfodret för att understödja muskelbildningen.

Fördelar
Understödjer uppbyggnads- och prestationsomsättningen samt skyddar effektivt mot
träningsbe­tingade muskelskador. Säkrar muskelns uppbyggnad.

Nollställ