GoldMedal ®

kr725,00kr1 ,365,00 inkl.moms

Användning  
Gold Medal® innehåller alla muskelrele­vanta näringsämnen och ska användas som tillägg
till det sedvanliga basfodret för att understödja muskelbildningen.

Fördelar
Understödjer uppbyggnads- och prestationsomsättningen samt skyddar effektivt mot
träningsbe­tingade muskelskador. Säkrar muskelns uppbyggnad.