GoldMedal ®

kr710,00kr1 ,325,00 inkl.moms

Användning  
Gold Medal® innehåller alla muskelrele­vanta näringsämnen och ska användas som tillägg
till det sedvanliga basfodret för att understödja muskelbildningen.

Fördelar
Understödjer uppbyggnads- och prestationsomsättningen samt skyddar effektivt mot
träningsbe­tingade muskelskador. Säkrar muskelns uppbyggnad.