HestaPlus Zink Liquid

kr585,00 inkl.moms

HestaPlus Zink används vid konstaterat underskott i samråd med en av våra konsulenter eller veterinär. Liposomal inkapsling för en mycket högre biotillgänglighet

Hud-,hår-, hov- och fruktbarhetsproblem, mugg, sommareksem, benägenhet till allergi och infektioner, bristande aptit, tillväxt- och sårläkningsstörningar och insulinbrist.