HestaPlus Zink

kr565,00 inkl.moms

Användning

Vid konstaterat underskott av ett specifikt spårämne (zink)

Tecken på brist av zink kan vara

Hud-,hår-, hov- och fruktbarhetsproblem, mugg, sommareksem, benägenhet till allergi och infektioner, bristande aptit, tillväxt- och sårläkningsstörningar och insulinbrist.